Nasza infolinia:
+49 (0) 2428/8198992
Certyfikat sklep internetowy
3 letnia gwarancja na wszystkie urządzenia
Zalety Top ceny
Darmowy artykuł etykiety
Jesteœ tutaj: Kosmetyki / Produkty Wellness

Produkty Wellness

Filter articles
By zabieg wellness by? odpr??aj?c? przyjemno?ci?
Wellness to poj?cie, które ??czy dobre samopoczucie i relaks. Zabieg wellness daje mo?liwo?? ma?ej ucieczki od dnia codziennego. Poj?cie to obejmuje zarówno masa?, manicure, pedicure, wizyt? w saunie, k?piel w ?a?ni, jak i zabieg kosmetyczny – wszystko, co sprzyja relaksowi i zdrowiu. Oprócz samego zabiegu decyduj?c? rol? pe?ni przy tym atmosfera i u?yte akcesoria. Zabieg w salonie kosmetycznym jest tylko w cz??ci relaksuj?cy, gdy r?czniki s? szorstkie i drapi?, a masa? gor?cymi kamieniami nie da zadowalaj?cego efektu, gdy kamienie b?d? mia?y nieodpowiedni? temperatur?. Dlatego oferujemy Ci wybór akcesoriów do wellness, aby zabiegi by?y prawdziw? przyjemno?ci?. Kup akcesoria i produkty wellness do spa i wellness tanio. Wszystkie nasze produkty s? tak pomy?lane, aby umo?liwi? osi?gni?cie stanu odpr??enia i dobrego samopoczucia zarówno podczas profesjonalnego zabiegu w salonie, jak i prywatnie w domu. Dzi?ki temu relaks przychodzi ?atwo. Nasze akcesoria do pedicure i manicure u?atwiaj? prac? i oferuj? dodatkowo komfort, aby zabieg by? jak najprzyjemniejszy. Równie? nasze akcesoria kosmetyczne spe?niaj? te wysokie wymagania. Ty lub Twoi Klienci mo?ecie pobuja? w ob?okach podczas masa?u gor?cymi kamieniami o idealnie uregulowanej temperaturze w naszym podgrzewaczu. Dzi?ki temu mo?na na chwil? zapomnie? o sprawach i k?opotach dnia codziennego. ?ycie mo?e by? pi?kne, a nasze akcesoria s?u?? do wzmo?enia tego poczucia. Wellness to nie tylko odpoczynek i relaks dla cia?a, lecz równie? balsam dla duszy. ?ycie w ci?g?ym po?piechu na chwil? zwalnia i p?ynie spokojnym nurtem. Szczególne znaczenie ma w tym przypadku panuj?cy nastrój. Tylko w przyjemnej i spokojnej atmosferze mo?na si? w pe?ni cieszy? stanem spokoju i relaksu. Nasze akcesoria do zabiegów wellness potrafi? sprosta? równie? tym oczekiwaniom i maj? prosty i stylowy design, dzi?ki czemu mo?na je dopasowa? do ka?dej koncepcji urz?dzenia wn?trza. Przekonaj si? osobi?cie i wybierz si? na wirtualny spacer po naszym sklepie z ofert? artyku?ów do wellness – spokojnie, bez konieczno?ci dojazdu i przestrzegania godzin otwarcia.  Nasz sklep internetowy jest otwarty ca?? dob? ka?dego dnia w roku. Wellness zaczyna si? ju? od zakupów. Rozlu?nij si? i zajrzyj do nas.

Ekskluzywne oferty.Dla Ciebie. Zarejestruj się teraz kupon ważny do 31.12.2012, kiedy użytkownik może przeglądać od zakupu wartość 40 €
5€