Nasza infolinia:
+49 (0) 2428/8198992
Certyfikat sklep internetowy
3 letnia gwarancja na wszystkie urządzenia
Zalety Top ceny
Darmowy artykuł etykiety
Jesteœ tutaj: Projekt paznokci / Lakier Hybrydowy / Lakier Hybrydowy Termiczny

Lakier Hybrydowy Termiczny

Temperatura Okre?la kolor

Co jest specjalnego o lakier hybrydowy termiczny jest jego reakcja na zmiany temperatury. Lakier ?el ma jego kolor, aby zmieni? w?a?ciwo?ci wraz ze wzrostem temperatury i prze??czy? si? na inny odcie? lub inny odcie?. Efekt ten umo?liwia specjalny sk?ad pow?oki, które pracuj? z substancji, które reaguj? wra?liwie na zmiany temperatury. Zmiana koloru znale?? nie stopniowo pozwalaj?c pi?kne i gry zmienny kolor paznokci. Zgodnie z ogóln? zasad?: im wy?sza temperatura otoczenia, bardziej kompletny rozwija si? na zmian? koloru paznokci.

Specjalno?? z zmiany koloru w wielu wariantach

Nasz? specjalno?ci? jest dost?pny nie tylko w ró?nych kombinacji ró?nych kolorów, ale równie? ró?ni? si? w ich tekstury. Tak jest lakier z brokatem cz?stek, mieni?ce si? macica per?owa styl lub z efektem Crackle. W odniesieniu do kolorów palety waha si? od mi?kkich pastelowych, jaskrawy neon krzykliwych kolorach. Odmiany nadaj? si? do precyzyjnego g?osowania nail art przy okazji, aby dostosowa? strój jak osobisty styl.

Thermo UV Lakier do paznokci - ?atwe w obs?udze

Lakier hybrydowy termiczny mog? by? stosowane na wzorowany jak równie? na naturalne paznokcie i ??czy w sobie zalety polski paznokci i ?el kolor w jednym produkcie. Szczególnie jako farby na naturalnych paznokci farby UV s? trwa?a znacznie d?u?ej, ni? porównywalne konwencjonalne lakiery do paznokci. Wa?ne w kolejno?ci: paznokci musz? by? w formie z?o?ony, jego powierzchnia jest czysta i sucha, dla lepszej przyczepno?ci plusy powierzchni lekko zmatowi?, nale?y u?y? odpowiedniego buforu. Dla UV farby termiczne podk?ad jest u?ywana jako podk?ad. To, jak równie? termalnych malowa? same s? hartowane w promieniowaniu UV i utrzymania ich trwa?o?? i odporno?? na mechaniczne wp?ywów zewn?trznych. Pami?ta?, to ?e warstwa pocenie si?, który powstaje podczas hartowania pokryciach bazowych, nie jest uwzgl?dniane. Lakier Thermo UV jest stosowany bezpo?rednio do tej warstwy. Uszczelnienie nawet wi?cej po?ysk i trwa?o?

Jak z dowolnego produktu ?el, farby zaleca piecz?ci jako wyko?czenie dla lakier hybrydowy termiczny. Wierzchnia nadaje si? do tego celu. To jest s?abo stosowane na paznokie? i hartowane dla dwóch minut pod ?arówk? UV. Na maksymalny po?ysk b?dzie czyszczenia powierzchni z odkurzacza i / lub leczonych polerowania oleju.

 Ekskluzywne oferty.Dla Ciebie. Zarejestruj się teraz kupon ważny do 31.12.2012, kiedy użytkownik może przeglądać od zakupu wartość 40 €
5€